C C C C A+ A A- X

Съобщение

Районен съд – Левски уведомява посочените в разпоредбата на чл.50, ал.5 от ГПК и чл.52, ал.2 от ГПК правни субекти, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр.110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.), следва да посочат в оптимално кратък срок свой електронен адрес по чл.38, ал.2 от ГПК, чрез който трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл.38, ал.2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес levski_rs@abv.bg, като в последния случай то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице.


Висшият съдебен съвет публикува

ДОКЛАД по МОДЕЛ 4 за реформа на съдебната карта.

Всички заинтересовани лица могат да представят писмени становища пред ВСС, както и да задават въпроси по доклада в срок до 10.06.2021 г. Обсъждането на доклада ще се проведе на заседания на СК на ВСС на 08.06.2021 г. и 15.06.2021 г.


ПРАВИЛА И МЕРКИ за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Районен съд Левски осъществява дейността си съобразно приетите от ВСС правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 0650/82296 - адм. секретар

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация